MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Vă așteptăm în PMP!

CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII ÎN BUCUREŞTI, O PRIORITATE

Bucureştiul anului 2035 trebuie să fie un oraş neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon sau, altfel spus, un oraş verde. „Green deal” nu este un slogan, ci un program prioritar prin care Europa îşi propune să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în anul 2050.

La rândul său, România, care a participat şi participă la susţinerea acestui program, trebuie să-şi subordoneze toate obiectivele din „Planul Naţional de Dezvoltare pe Termen Lung” priorităţii de reducere a emisiilor de carbon.

În acest context, Bucureştiul trebuie să beneficieze de un program de dezvoltare pe termen mediu şi lung drept contribuţie esenţială la atingerea obiectivului de reducere a poluării. Acest lucru va asigura oraşului acces la fondurile europene şi va contribui esențial la creşterea calităţii vieţii în Bucureşti.

Programul pe care îl propun este unul al dezvoltării integrate care  ţine cont de principalele obiective ale programului  „Green Deal” cu care a fost învestită, prin votul Parlamentului European, actuala Comisie Europeană, condusă de doamna Ursula von der Leyen.

Programul „Green Deal” are  5 obiective fundamentale, pe care le-am valorificat în programul meu, pentru a maximiza şansele de finanţare a proiectelor Primăriei Capitalei din surse europene nerambursabile.

Cele 5 direcţii de finanţare pentru perioada 2021 – 2027 sunt:

OP1 – O Europă mai inteligentă;
OP2 – O Europă mai ecologică;
OP3 – O Europă mai conectată;
OP4 – O Europă mai socială;
OP5 – O Europă mai aproape de cetățenii săi.

Pentru atingerea celor 5 obiective, Comisia Europeană a stabilit următoarele programe prioritare:

 1. Programul operațional „Creştere Inteligentă şi Digitalizare”;
 2. Programul operațional „Sănătate”;
 3. Programul operațional „Educaţie şi ocupare”;
 4. Programul operațional „Dezvoltare durabilă”;
 5. Programul operațional „Transport”;
 6. Programe operaționale regionale (opt programe);
 7. Programul operațional pentru „Tranziţie Justă”;
 8. Programul operațional „Asistenţă tehnică”.

Ce facem pentru a pleca pe acest drum al creşterii calităţii vieţii şi al reducerii emisiilor de carbon?

În primul rând, valorificăm şansa finanţării de la Uniunea Europeană a oricărui program şi proiect care înseamnă reducerea poluării: prin valorificarea energiei regenerabile, prin reducerea consumului de energie care provine din combustibili fosili, prin introducerea unor tehnologii cu randament energetic ridicat în producerea de energie termică şi electrică, prin valorificarea gunoiului oraşului, prin fluidizarea traficului, prin utilizarea  mijloacelor de transport public nepoluante sau prin stimularea mobilităţii individuale fără emisii de carbon.

Nu mai puţin importante sunt educaţia copiilor şi a tinerei generaţii, precum şi sănătatea publică, domenii prioritare pentru Uniunea Europeană.

Plecând de la aceste realităţi, priorităţile mele pentru mandatul 2020 – 2024 sunt următoarele:

 1. Pentru reducerea poluării aerului şi a pânzei freatice:  

a. Construcţia uzinei de sortare, reciclare, producţie energie electrică şi combustibil NG cu capacitate de procesare de un million de tone de gunoi menajer pe an, în condiţiile în care populaţia oraşului generează aproximativ 760 mii tone gunoi menajer.

De două ori pe an societățile de salubrizare vor colecta de la populație textile, aparatură electrocasnică și electronică.

Atât procesul de colectare separată a gunoiului menajer cât și procesul de colectare bi-anuală a textilelor și a aparaturii electrocasnice necesită un proces de popularizare și informare intens, cel puțin în primii ani.

Cost estimat: 300 milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea  Europeană;

Termen: anul trei de mandat.

b. Societăţile de salubrizare vor amplasa europubele pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer de la populaţie (sticlă, hârtie, plastic, resturi de alimente). Colectarea gunoiului de la instituţii, firme, şcoli şi spitale se va face selectiv cu europubele adaptate specificului;

Termen: Europubelele vor fi puse la dispoziţie de societăţile de salubrizare din primul an de mandat.

 • Reducerea emisiilor de carbon şi a poluării prin reducerea consumului de combustibili fosili şi a emisilor de carbon generate de CET-uri şi de centrale individuale, prin reducerea consumului energetic al locuinţelor, prin  optimizarea producerii de energie termică şi electrică, prin diversificarea producţiei de energie, prin utilizare de echipamente energetice de mare randament şi prin optimizarea infrastructurii RADET, după cum urmează:

a. Asigurarea apei calde menajere timp de 8 luni pe an din surse regenerabile prin      amplasarea de panouri solare oriunde acest lucru este tehnic posibil: locuinţe individuale sau blocuri de locuinţe, cu acordul asociaţiilor de locatari, instituţii publice, unităţi hoteliere, şcoli, spitale  etc.

Cost estimat în 4 ani: 500 de milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: permanent.

b. Izolarea termică a blocurilor şi a locuinţelor individuale cu polistiren grafitat de 10 cm grosime şi înlocuirea ferestrelor cu ferestre termopan;

Cost estimat în 4 ani: 1 miliard de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: permanent pe timpul mandatului.

c. Pentru asigurarea încălzirii pe timp de iarnă a cartierelor Aviaţiei şi Lacul Tei, care primesc agentul termic de la peste 25 KM: construcția în zonă a unei centrale de cogenerare de 110 MW cu generatoare moderne de mare eficienţă energetică (preţ:  150 lei/Gcal faţă de 450 lei/Gcal de la ELCEN), reducându-se cumpărarea de agent termic şi energie electrică scumpă de la CET – Sud şi CET – Grozăveşti;

Costul investiţiei: cca 100 mil Euro;

Finanțare: Proiect pilot finanţat de furnizorul echipamentelor energetice cu amortizare în 8 ani din vânzarea de energie electrică şi agent termic;

Termen: anul 2 de mandat.

d. Construirea în zona Colentina, pe amplasament identificat, a unei centrale de 50 MW cu cogenerare de înaltă eficienţă energetică;

Cost investiţie: 45 de milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: anul 2 de mandat.

e. Construirea pe amplasamentul fostului CET Titan a unei microcentrale de 40 MW cu cogenerare de înaltă eficienţă energetică;

Cost investiţie: 35 de milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: anul doi de mandat.

f. Retehnologizarea centralei Casa Presei Libere, care acum arde gaz pentru prepararea apei calde şi trecerea acesteia pe sistem de cogenerare;

Cost investiţie: 50 de milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: anul 3 de mandat.

g. Construirea unei magistrale tur – retur, paralel cu râul Dâmboviţa între CET Grozăveşti şi CET Sud din care se poate face distribuţia agentului termic către cartiere pe distanţe mult mai scurte comparativ cu distanţele sistemului circular actual. Investiţia nu afectează traficul rutier;

Cost investiţie: 1 miliard de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: anul 4 mandat.

h. Înlocuire magistrale principale şi magistrale de distribuţie, astfel încât în anul 4 de mandat să nu mai existe avarii majore pe timp de iarnă.

 • Program infrastructură rutieră pentru creșterea mobilității, reducerea emisiilor poluante prin fluidizarea traficului rutier, modernizarea transportului public şi reducerea parcărilor pe carosabil

Reluarea programului „Infrastructură Urbană în Bucureşti” convenit cu Banca Europeană de Investiţii la 19 decembrie 2000, aprobat prin legea 489 din 2001 şi întrerupt de Adrian Năstase prin OUG nr. 13 din 2003, cu următoarele priorităţi:

a. Fluidizarea traficului de pe pasajul suprateran Basarab prin  construirea de pasaje subterane la intersecţia Bd. Banul Manta cu Bd. Ion Mihalache în ambele sensuri de mers; şi în intersecţia Răzoare pe direcţia Bd. Geniului către Drumul Taberei cu ramificaţie spre Bd. Timişoara în ambele sensuri de mers;

Cost investiţie: 40 de milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: anul doi de mandat.

b. Construire pasaj subteran la Arcul de Triumf dinspre Kiseleff către Mareșal Prezan și dinstre Kiseleff către Bd. Mărăşti și  Bd. Turda, în ambele sensuri, rămănând la suprafață traficul dinspre Piața Presei Libere către Piața Victoriei;

Cost investiţie: 30 de milioane de euro;

Finanțare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: anul doi de mandat.

c. Supralărgirea următoarelor căi rutiere: Şoseaua Pipera - str. Niţu Vasile  şi Bulevardul Expoziţiei;

Cost investiţie: 5 milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen de finalizare: primul an de mandat.

d. Parcare subterană Gara de Nord pe 4 nivele pentru 2 000 de autovehicule şi zonă comercială cu acces direct al persoanelor în Gara de Nord;

Cost proiect: 25 de milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen de finalizare: anul 3 de mandat.

e. Înlocuirea căii de rulare a tramvaielor pe 80 de km de linie simplă cu şină sudată pe suspensie elastică, ceea ce face posibilă introducerea trenurilor de metrou de suprafaţă cu circulaţie în linie izolată şi cu cale liberă în intersecţii (metrou uşor);

Cost investiţie: 25 de miioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen finalizare: anul 2 de mandat.

f. Achiziţionarea a 41 trenuri de metrou de suprafaţă pentru linia 41;

Cost achiziţie: 45 de milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: în circulaţie din anul 2 de mandat.

g. Extinderea liniilor de troleibuz sau tramvai până la limita administrativă a oraşului, pentru a pregăti treptat înlocuirea  autobuzelor echipate cu motoare Diesel pe traseele din interiorul oraşului;

Cost investiție: 30 de milioane de euro;

Finanțare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: anul 4 de mandat.

h. Parcare subterană Piaţa Constituţiei pe patru nivele pentru 2.000 de autoturisme;

Cost investiţie: 30 de milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: anul 3 de mandat.

i.Instalarea de stații de încărcare pentru autoturismele electrice în parcările subterane sau supraterane ale tuturor instituţiilor publice şi ale societăţilor comerciale, în parcările hipermarcheturilor şi în staţiile pentru taximetre.

Toate instituțiille subordonate Primăriei Muncipiului București vor instala în parcările proprii staţii de încărcare pentru cel puţin 30 la sută din locurile de parcare, în proporție de cel puțin 30%, stații de încărcare electrică.

Toate autorizaţiile de construire pentru construcţii noi precum blocuri, hoteluri, restaurante etc vor crea obligaţia instalării de staţii de încărcare pentru autoturisme;

Cost proiect: va fi suportat de fiecare instituţie şi societate comercială;

Termen: se va stabili prin HCGMB.

j. Digitalizarea eliberării actelor precum: certificate de urbanism, autorizaţii de construire, dispoziţii de punere în posesie, adeverinţe diverse, răspunsuri la scris,ori şi interpelări etc. solicitate de către populaţie sau companii;

Cost estimat: 5 milioane de euro;

Finanţare: finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: primul an de mandat.

k. Digitalizarea legăturii dintre Primăria Capitalei şi companiile proprii prestatoare de servicii publice,  precum poliţia comunitară, transport public, alimentare cu apă, încălzire, spitale, şcoli, administraţia străzilor, pentru deplina cunoaştere a activităţii zilnice şi intervenția imediată la semnalările populaţiei;

Cost investiţie: 15 milioane de euro;

Finanţare: Uniunea Europeană;

Termen: anul doi de mandat.

l. În perspectiva creării Bucureştiului Metropolitan care să se extindă până la limita  administrativă a Judeţului Ilfov, se vor extinde reţelele de tramvai şi troleibuz ale Bucureştiului şi în Ilfov;

Finanţare: din fonduri alocate de UE regiunilor de dezvoltare, cu acordul prealabil al CJ Ilfov.

 • Cultură, patrimoniul construit, regenerare urbană

a.Construcţia unei săli de spectacole cu o acustică, dotare tehnică  şi un număr de locuri care să acopere exigenţele desfășurării la Bucureşti a Festivalului Enescu;

Cost estimat: 100 de milioane de Euro;

Finanţare: PMB;

Termen: anul 4 de mandat.

b. Consolidarea cu prioritate, refacerea faţadelor şi izolarea termică a clădirilor de patrimoniu, precum şi a clădirilor cu risc seismic ridicat;

Cost proiect: 100 de milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la UE;

Termen: pe parcursul întregului mandat.

c. Punerea în valoare a monumentelor de for public şi de interes turistic din zona centrală a oraşului (Centrul Istoric, Piaţa Sf. Gheorghe, Dealul Patriarhiei, Piaţa Rosetti, Piaţa Kogălniceanu, Ateneul Român, Palatul Regal, Biserica Kretzulescu, Grădina Cişmigiu, Colţea, Teatrul Naţional, Piaţa Lahovari, Piaţa Amzei);

Cost proiect: 10 milioane de euro;

Finanţare: nerambursabilă UE;

Termen: anul doi din mandat.

d. Regenerare urbană, reabilitarea şi transformarea în zonă pietonală a Bulevardului Unirii de la Piaţa Constituţiei la Piaţa Unirii cu traversare la Strada George Georgescu, ca zonă de agrement, comerţ şi turism. Se va numi “Oraşul Nou”, în antiteză cu “Oraşul Vechi”;

Cost proiect: 5 milioane de euro;

Finanţare: PMB;

Termen: primul an de mandat.

 • Educaţie

a.Finanţarea pregătirii şi specializării cadrelor didactice pentru predarea la distanţă în program de pregătire continuă;

Cost proiect: 2 milioane de euro anual;

Finanţare: PMB;

Termen: pe toată durata mandatului.

b. Dotarea atelierelor şi a laboratoarelor liceelor şi şcolilor profesionale cu echipamente didactice de ultimă generaţie, în deplin acord cu solicitările şcolilor, pentru o calificare superioară a tinerilor, lucru care va permite o integrare imediată a absolvenţilor în câmpul muncii;

Cost proiect: 10 milioane de euro;

Finanţare: PMB;

Termen: anul doi de mandat.

c. Stimularea companiilor să preia în ucenicie şi pregătire practică tineri care doresc să se califice într-o meserie în cadrul sistemului de învăţământ dual;

Prin hotărârea CGMB se va stabili acordarea unui punctaj suplimentar firmelor care participă la licitaţii organizate de PMB şi care au în instruire tineri, pentru calificare  într-o meserie cerută pe piaţa muncii.

d. Construcţia Universităţii de Informatică şi Inteligenţă Artificială „Ştefan Odobleja” cu dezvoltarea în timp a clădirii universităţii, a laboratoarelor de învăţare şi cercetare şi a unui campus universitar. Investiţia se va face în afara teritoriului administrativ al Municipiului Bucureşti, pe terenuri achiziţionate de municipalitate în judeţul Ilfov şi care să permită o extindere progresivă  atât a clădirii universităţii, a laboratoarelor de cercetare şi inovare, cât şi a campusului universitar. Investiţia este necesară pentru diminuarea numărului de specialişti IT care părăsesc ţara, creându-le condiţii similare de salarizare cu cele din alte state membre şi condiţii pentru inovare şi cercetare.

Cost inițial investiţie: 1,5 miliarde de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Termen: anul 4 mandat

Avem obligaţia acestei investiţii pentru a putea valorifica în ţară talentul în informatică al tinerilor din România.

 • Sănătate

a.Instruirea personalului medical din spitalele administrate de PMB pentru utilizarea corectă a echipamentelor noi de ultimă generaţie cu care au fost dotate în ultimul an şi instruirea premergătoare achiziţiilor viitoare.

Cost proiect: 3 milioane de euro anual;

Finanţare: PMB asigurare instruire cu medici români care lucrează în spitalele din Europa;

Termen: cursuri bianuale pe toată perioada mandatului.

b. Dotarea spitalelor din administrarea PMB, în funcţie de profil,  cu echipamente de ultimă generaţie pentru tratarea pacienţilor. Prin contractual de achiziţie furnizorii echipamentelor medicale  asigură consumabilele pentru minimum 5 ani;

Cost proiect:  30 de milioane de euro;

Finanţare: din programul special de sănătate al Uniunii Europene;

Termen de implementare: doi ani.

c. Construcţia la Bucureşti a Spitalului Universitar European, conform proiectului susţinut de Parlamentul European. Plecarea a peste 16 mii medici din România în state vechi membre ale UE poate fi diminuată prin înfiinţarea unui spital de rang European în care medicii români să aibă cele mai înalte dotări şi laboratoare de cercetare şi care să devină o atracţie profesională şi financiară pentru medicii români din ţară şi din străinătate.

Cost proiect: 1,5 miliarde de euro;

Finanţare: nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Termen: anul 4 de mandat.

 • Infrastructură sportivă

a.Sală de sport polivalentă cu 20.000 locuri pe scaune, echipată cu toate facilităţile necesare găzduirii unor competiţii de nivel mondial şi olimpic. Amplasamentul va trebui corelat cu capacitatea sistemului de transport public de afluire şi defluire a publicului, spaţiu necesar pentru terenuri adiacente în aer liber, spaţiu pentru construcţia platformelor de parcare supraterană, parcare subterană pentru oficiali, acces uşor şi din toate direcţiile a mijloacelor de intervenţie sanitară şi pompieri;

Cost investiţie: 150 – 200 de milioane de euro;

Finanţare: Banca Europeană de investiţii şi PMB;

Termen: anul 4 de mandat.

 • Lacuri şi parcuri

Continuarea investiţiilor în amenajarea parcurilor municipale (Herăstrău, Cişmigiu, Carol etc) şi a salbei de lacuri a Bucureştiului, dezvoltând posibilităţile de agreement, în mod deosebit pe timp de vară. Parcurile municipale vor fi dotate cu echipamente care să încurajeze activitățile sportivfe în aer liber. De asemenea, demararea unui proiect de analiză a posibilității valorificării râului Dâmboviţa pentru agreement şi crearea de zone de relaxare;

Finanţare: din bugetul PMB - 10 milioane de euro.

9. Renovarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în centrele de plasament, în căminele pentru bătrâni, în  adăporturile pentru oameni fără adăpost și în centrele pentru victimele violenței.

Termen: primul an de mandat

Finanțare: din cheltuieli curente ale primăriei.

10.Lansarea și implementarea programului București  Wi-Fi, un serviciu oferit de Primăria Capitalei care va implemnta o rețea gratuită de acces la internet pentru toți cetățenii, cu scopul facilitării accesului la informații, al stimulării comunicării părinți-copii-educatori, dar și al comunicării între oameni.

11.Toate proiectele de infrastructură aflate în execuție la preluarea mandatului vor fi continuate şi finalizate.

12.Toate celelalte activităţi aflate în sarcina PMB se vor desfăşura conform legii.

Premise economice şi sociale de desfăşurare a programului:

 1. Populaţie înregistrată la 01.01.2020  - 2.151.665 locuitori, adică 11 % din populaţia ţării;
 2. Contribuţie la Produsul Intern Brut național de 43,3 miliarde de euro, reprezentând 22 % din PIB național;
 3. Densitate populaţie -  9.029 locuitori pe Km pătrat;
 4. Clăriri de locuit – 109.194 cu 726.987 locuinţe;
 5. Gunoi menajer evacuat anual de la locuinţe – 750.000 tone;
 6. Buget primării calculate la rata de schimb de 1 Euro egal 4,84 lei;

- Primăria Capitalei - 7,2 miliarde lei sau 1,490 miliarde Euro

- Primăria Sector 1 - 1,8 miliarde lei sau 0,372 miliarde Euro

- Primăria Sector 2 - 1,2 miliarde lei sau 0,248 miliarde Euro

- Primăria Sector 3 - 1,8 miliarde lei sau 0,372 miliarde Euro

- Primăria Sector 4 - 0,8 miliarde lei sau 0,165 miliarde Euro

- Primăria Sector 5 - 1,5 miliarde lei sau 0,309 miliarde Euro

- Primăria Sector 6 - 1.0 miliarde lei sau 0,207 miliarde Euro

- Buget consolidat - 15,3 miliarde lei sau 3,161 miliarde de euro

 • Resurse financiare alocate României de la nivelul Uniunii Europene

- Cadrul Financiar Multianual  2021 – 2027 - 46 miliarde Euro

- Sprijin temporar de recuperare - 17 miliarde Euro rambursabili

- Sprijin temporar de recuperare - 17 miliarde Euro – grant

Total alocare UE pentru România 2021 - 2027: 80 miliarde Euro sau actualizat 85 miliarde Euro.

 • Considerente cu privire la programul „Creşterea Calităţii Vieţii în Bucureşti, o Prioritate”

Conform studiilor, din cauza nivelului de poluare chimică, un tânăr în vârstă de 30 ani care trăieşte în Bucureşti va avea speranţa de viaţă redusă cu 22 luni, ceea ce reclamă aplicarea de urgenţă a unui program de reducere a poluării şi dezvoltare durabilă a oraşului, pentru creşterea calităţii vieţii.

Costul total al programului este de 6,860 de miliarde de Euro, dintre care 5,831 reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi 1,029 miliarde Euro - contribuţie din buetul PMB, ceea ce reprezintă o contribuţie de  257 milioane Euro pe an, uşor de susţinut din bugetul PMB.

Cu o populaţie reprezentând 11 la sută din populaţia ţării şi cu un PIB realizat de Bucureşti reprezentând 23 la sută din PIB-ul Naţional, suma de 5,831 miliarde Euro reprezintă 6,8 la sută din suma alocată României în perioada de planificare 2021 -2027.

Reguli de lucru în primărie:

1. În prima zi de mandat Programul „Creşterea Calităţii Vieţii în Bucureşti, o Prioritate” va fi prezentat în delaliu personalului  PMB pentru ca fiecare salariat să ştie principalele obiectie ale programului şi să conştientizeze că Primăria Capitalei are obiective precise de a căror îndeplinire sunt responsabili.

Tot în prima zi de mandat se solicită Comisiei Europene asistenţă tehnică pentru întocmirea proiectelor.

2.În ziua a doua se va organiza dimineaţă o întâlnire cu directorii şi şefii de servicii din Primăria Capitalei, fiecare direcţie fiind informată cu privire la partea de responsabilitate care îi revine în realizarea obiectivelor programului.

3.În ziua a doua după-amiază se va organiza întâlnire cu directorii companiilor municipale care, împrună cu directorii de direcţie din PMB vor avea următoarele sarcini:

- analiză la standard de studiu de fezabilitate a proiectelor din program cu prezentarea rezultatului analizei în 14 zile.

-  directorii care în 14 zile nu prezintă  lucrarea, sau dacă lucrarea este necorespunzătoare, se revocă împreună cu toată conducerea.

4.Se va constitui o direcţie puternică, cu personal bine plătit, specializată pe întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii fondurilor europene.

5.Ca regulă generală, directorii din primărie nu pot pleca din instituţie înainte de plecarea primarului şi nu pot ajunge la serviciu după sosirea primarului.

6.Funcţie de nevoile familiale, personalul poate obţine dreptul la program flexibil în acord cu prevederile Codului Muncii.

7.Cu stabilirea unor sarcini  precise, în deplin acord cu fişa postului, parte din personalul primăriei poate obţine dreptul de a lucra de la domiciliu funcţie de natura problemelor familiale stringente.

8. Pentru deplina transparenţă a cheltuirii banilor, din prima săptămână de mandat Direcţia Economică va afişa zilnic pe site-ul PMB  toate informaţiile cu privire la: costurile pe care le implică toate contractele semnate de primărie, facturi intrate în contabilitate în ordinea strictă a intrării lor, plăţi efectuate zilnic în ordinea efectuărfii acestora.

9.În primele şase luni de mandat va deveni funcţional un dispecerat permanent, 24 ore/zi, 365 zile/an, bine echipat cu personal şi mijloace tehnice pentru preluarea oricărei sesizări de la populaţie spre competentă şi rapidă rezolvare.

10.Având în vedere dificultatea programului, în funcţii de conducere a direcţiilor primăriei şi a companiilor subordonate primăriei, numirile în fucţii de conducere se vor face strict pe criterii de competenţă, prin evaluare în comisii la care vor participa şi reprezentanţi ai grupurilor politice reprezentate în CGMB.

11.Pentru a evita neînţelegeri şi dispute inutile în şedinţele de Consiliu, cu 48 ore    înainte de şedinţele CGMB, Primarul General va invita şefii grupurilor de consilieri pentru explicarea şi discutarea tuturor punctelor ce urmează a fi introduse pe ordinea de zi. Punctele care nu întrunesc susţinerea majorităţii consilierilor nu se introduc în dezbatere.

12.Programul „Creşterea Calităţii Vieţii în Bucureşti, o Prioritate” va fi atent discutat cu primarii celor şase sectoare, cu şefii grupurilor politice din CGMB şi cu Consiliul General, putând primi îmbunătăţiri sau prioritizări la sugestia acestora.

13.Orice implicare a primăriilor de sector în realizarea programului este binevenită, orice solicitare de sprijin din partea  sectoarelor va fi analizată cu deschidere spre bună și corectă rezolvare.

-->

29 de ani, București, secretar general adjunct al Partidului Mișcarea Populară, este economist și specialist în comunicare.

A fost secretar de stat (decembrie 2019 - februarie 2020) în Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București și a Facultății de Management, SNSPA, unde a și predat discipline precum Management, Etică în afaceri, Afaceri pe Internet.

A lucrat în consiliere și orientare profesională pentru tinerii care urmau studii de licență în domeniul științelor comunicării.

PROGRAM

Sectorul 1 să redevină Capitala Capitalei!

Mai puține taxe și impozite, mai multă transparență

Reducem taxele și impozitele și publicăm toate contractele și facturile. Oprim risipa banilor publici în cel mai bogat sector din București.

Educație de calitate. Sector prietenos cu copiii
Creșe, grădinițe, școli moderne și sigure. Creștem bugetul burselor pentru elevi.
Locuri de joacă sigure și curate. Trotuare accesibile pentru mamă și copil. Deschidem curțile școlilor pentru activități recreative și sportive.

Sănătate de calitate
Spitale sigure și curate, dotate cu echipamente moderne. Acces rapid la servicii medicale de calitate pentru toți locuitorii sectorului 1.

Mai puțin timp pierdut în trafic,mai mult timp liber de calitate
Transport public civilizat, curat și rapid. Transport alternativ facil. Extinderea suprafețelor dedicate pistelor pentru biciclete.Locuri noi de parcare gratuite pentru rezidenți. Construim minimum 15.000 locuri de parcare.

Oraș verde și viață sănătoasă
Oprim depozitările ilegale de deșeuri. Împădurim suprafețele abandonate. În fiecare cartier, construim grădini urbane comunitare dedicate membrilor comunității.

Sprijinim producătorii autohtoniPiețe moderne și curate cu produse proaspete de la producătorii români. Aducem producătorii mai aproape de dvs. prin piețe volante în fiecare cartier.

Încălzire fără pierderi și cu uncost mai mic
Investim pentru un sistem de încălzire care să facă față nevoilor din sector. Amplasăm panouri solare pe fiecare casă și pe fiecare bloc.

Finalizăm reabilitarea tuturor blocurilor din sector și modernizăm toate lifturile

Străzi curate și asfaltate
Un sector curat înseamnă respect pentru fiecare locuitor și mai multaer curat.

Siguranță și ordine publică
Fiecare cetățean trebuie să se simtăîn siguranță în orice cartier din sectorul nostru. Amplasăm camere de luat vederi pe fiecare stradă din sectorul 1.

-->

42 de ani, președinte al Partidului Mișcarea Populară Organizația Sector 2 - București

A fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Primăriei Sector 2. Este consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

De profesie jurist cu diplomă de Master în Managementul informației de interes național.

A deținut diverse funcții de conducere sau execuție în cadrul Companiei Naționale Poșta Română.

A ocupat funcția de administrator in companii precum Enel Energie S.A., Conpet S.A., ElectricaServ, Regia Autonoma de Transport București.

Religie Creștin-ortodoxă

-->

42 de ani, 1 copil, scriitor, antreprenor, teolog și om politic.

În 2011 a fondat Partidul Noua Republică, de centru dreapta, inițial sub forma unei platforme civice cu personalitate juridică care la data de 29 ianuarie 2013 a devenit partid politic.

A absolvit studiile liceale la Arad, perioadă în care a coordonat redacția revistei Laboremus și a fost olimpic național la filosofie, apoi a urmat cursurile Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, fiind licențiat în folosofie și teologie.

A fost student Erasmus la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Master of Arts în patristică la University of Durham în Marea Britanie și Research Fellow & Guest of the Rector la New Europe College tot în Marea Britanie. Și-a obținut doctoratul în teologie la King's College London (Universitatea din Londra) cu o teză despre "The Nicene Christ and Desert Eschatology". Are studii post-universitare la Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC.

De-a lungul carierei sale a publicat studii, articole și recenzii în volume colective și reviste științifice din țară și străinătate, precum Archaeus, Studia Phaenomenologica, Chora, Studia Politica, Pro Ecclesia, Heythrop Journal, St Vladimir's Theological Quarterly, Sobornost, Library of Law and Liberty.

A fost membru al echipei redacționale Archaeus și al echipei de organizatori ai Congresului de Istoria Religiilor și a contribuit la înființarea Institutului de Istoria Religiilor de sub egida Academiei Române.

În cariera sa de scriitor a lansat numeroase cărți, printre care Vârstele Iubirii, publicată în 2016 și Fenomenul Trump apărut în 2017.

Este antreprenor, fondator al Școlii Neamțu unde organizează numeroase cursuri și dezbateri online pe diverse teme culturale, religioase, politice și sociale.

-->

44 de ani, București,Vicepreședinte Partidul Mișcarea Populară și Președinte al filialei PMP sector 4.

Este licențiat în administrație publică la Facultatea de Științe Politice și Administrație Publica, a Universității București (1999) și absolvent al Colegiului Național de Afaceri Interne (2018).

A fost consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București (2012-2016), Primar General Interimar (2015) iar în prezent este consilier local în cadrul Consiliului Local al sectorului 4 al Municipiului București (2016-2020). A lucrat ca antreprenor în domeniul construcțiilor, în prezent fiind manager la o companie privată.

Profesionist în administrația publica, a inițiat numeroase proiecte legate de infrastructura publica (Ex. Supralargire Sos.Turnu-Măgurele și Sos. Luica, sectorul 4) în prezent demarând proiecte legate de mediu și siguranța publica.(Ex.Montare camere de luat vederi în fiecare loc de joaca pentru copii cât și în toate Intersecțiile semaforizate din sectorul 4)

-->

De profesie inginer, 45 ani, căsătorit, 5 copii, provenind dintr-o familie de militari. Creștin-ortodox.

Vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară, președinte PMP Sector 5 București, Consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 5 (2004-2008), Consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 (2008 - 2012) , Consilier General doua mandate (2012 - 2016), (2016 - 2019), Senator în Senatul României în prezent.

Vastă experiență în administrația publică locală, antreprenor ,manager de instituție, un bun gospodar și un familist convins, locuitor al sectorului 5, sector unde locuiește de 33 de ani.

-->

49 de ani, președinte al PMP Organizația Sector 6 și vicepreședinte PMP.

A fost consilier personal al Primarului Sectorului 4 și Director general al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, în perioada 2008-2015.

Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Hyperion, al Facultății de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății - Universitatea Bacău, cu Masterat în Drept Comercial European - Universitatea Gheorghe Cristea București și Masterat în Managementul Integrării Europene și Administrației Publice - Științe Politice, din cadrul Universității Lucian Blaga, Sibiu.

A urmat Cursul de Inițiere în Managementul Firmelor Particulare din cadrul Ministerului Comerțului și Turismului, al Colegiului Național de Apărare (CNAp), Institutul Diplomatic Român (IDR) și Institutul Național de Administrație (INA).

A avut o activitate amplă ca manager în domeniul privat, iar acum 12 ani a înființat Fundația Umanitară “Din Suflet, pentru Suflet”, unde în calitate de președinte a ajutat mii de familii defavorizate, vârstnici și copii talentați în cadrul acțiunilor umanitare desfășurate până în prezent.

Deviză: “Omul este rezultatul faptelor sale!”

-->

Am 33 de ani și sunt născut în Târgoviște, capitala țării pe vremea lui Mircea cel Bătrân, oraș ce păstrează, și azi, urme ale trecutului și ale istoriei.
Mare iubitor al sportului, am practicat fotbalul încă de la vârsta de 5 ani la F.C. Chindia Târgoviște și mai apoi, de la 14 ani, fotbal de performanță la F.C. Dinamo București.

Așa am ajuns să locuiesc în Sectorul 1 și, astfel, Bucureștiul să devină orașul meu de suflet. Cele mai frumoase amintiri și momente în viață le-am petrecut în acest oraș plin de diversitate și contrast, încărcat de istorie și cu eleganța și rafinamentul pentru care, pe bună dreptate, și-a câștigat denumirea de micul Paris.

Tot aici am cunoscut-o și pe frumoasa mea soție. Împreună, ne bucurăm și prețuim fiecare moment petrecut alături de copiii cu care am fost binecuvântați, Ioana Sophie și Sebastian Andrei, ei fiind cea mai mare realizare a vieții noastre. Ca orice tată, îmi doresc să fiu un sprijin în viață pentru copiii noștri, să îi învăț că doar prin fapte și acțiuni, ambițioase și perseverente, își vor forma un caracter puternic și, astfel, vor fi doi învingători. Sper să nu îi dezamăgesc.

Ca tânăr implicat în viața politică, cred în ideile de dreapta ale partidului din care fac parte. Cred că succesul României depinde de fiecare dintre noi, de măsura în care înțelegem cât de important este să ne implicăm personal, să avem inițiative proprii care să ajute atât la promovarea și perfecționarea personală, cât și a comunității din care facem parte.

Pe parcursul anilor de facultate și de masterat, m-am pregătit din punct de vedere educațional, pentru a încerca să fac parte din sistemul politico - administrativ local. Sunt licențiat în Drept și dețin, de asemenea, o diplomă de masterat în Manangementul si marketingul organizației. În prezent sunt antreprenor și, prin urmare, înțeleg foarte bine provocările cu care se confruntă acest mediu – nevoi, cerințe, reguli de implementat.

Îmi doresc ca, prin acțiunile pe care le desfășor alături de frumoasa mea echipă, să reușesc să vă conving, pe viitor, să îmi acordați votul dumneavoastră de încredere, dar mai ales să veniți alături de mine în aceste proiecte menite să îmbunătățească viața locuitorilor din sectorul 1, indiferent de vârstă, situație socială, economică sau experiență profesională.

-->

De ce trebuie să vii în PMP? Pentru că PMP luptă pentru ceea ce vrei și tu:

 • ✅ PMP susține transparența totală în administrație. Vrem să oprim risipirea banilor publici prin publicarea online a tuturor contractelor și facturilor instituțiilor publice;
 • ✅ PMP luptă pentru gaze ieftine românești din Marea Neagră în fiecare casă. Susținem extinderea rețelei de gaze la cel puțin 65% din gospodăriile României;
 • ✅ PMP pledează în Parlamentul European pentru creșterea finanțării fermierilor români în contextul în care piața europeană este ”profund deformată de nivelul de subvenții”;
 • ✅ Construirea de centre zonale și județene pentru legume, fructe și alte produse românești;
 • ✅ Atragerea de fonduri europene pentru irigații;
 • ✅ PMP susține digitalizarea României. Toate taxele și impozitele să poată fi plătite online către primării;
 • ✅ Sprijinirea afacerilor locale și a antreprenorilor români. Mai puține taxe pe muncă;
 • ✅ PMP susține eliminarea tuturor pensiilor speciale;
 • ✅ PMP susține oprirea tăierilor ilegale de păduri;
 • ✅ PMP susține construirea a 5 spitale regionale și modernizarea spitalelor locale. Stop corupției din sănătate;
 • ✅ PMP susține înființarea a cel puțin 10 licee noi de informatică la nivel national. Este esențial să ne adaptăm vremurilor pe care le trăim. Avem nevoie în continuare de viziune și de acțiune eficientă în domeniul educației. Asigurarea Internetului în fiecare școală;
 • ✅ Construirea de grădinițe și creșe noi. Relansarea școlilor de meserii;
 • ✅ PMP este singurul partid din România care susține reducerea numărului de parlamentari la 300;
 • ✅ PMP susține revenirea la alegerea primarilor în două tururi;
 • ✅ PMP susține dezvoltarea infrastructurii și construcția de autostrăzi;
 • ✅ PMP este singurul partid din România care are ca proiect de țară unirea Republicii Moldova cu România;
 • ✅ PMP este un partid conservator, creștin democrat, care susține valorile tradiționale românești.

PMP are proiecte de lege depuse în Parlament pentru toate aceste teme importante pentru români. PMP este partidul care vine cu fapte, nu cu lozinci!

Aveți o opinie personală, un sfat, o dorință de mai bine? Vreți să vă ținem la curent cu activitatea PMP MUNICIPIUL BUCUREŞTI? Lăsați-ne aici datele dvs. de contact și vă vom răspunde imediat și ori de câte ori va fi nevoie.

Scurt și la subiect